Tuesday, January 31, 2012

Many moods of Shankar Mahadevan @ Yahoo!


Tuesday, January 24, 2012

ಸಮುದ್ರ ತೀರ ...


ಅಲೆ ಅಲೆ ಸಾಗುತಿದೆ...


ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚುತಿದೆ...


ಕೆಂಪನೆ ಹೊಳೆಯುತಿದೆ...


ಕಣ್ಣನೆ ಮುಚ್ಚಿಸಿದೆ...


ಹಸಿರನೆ ಹೊಮ್ಮುತಿದೆ...

ಮೊಸರನು ಚೆಲ್ಲುತಿದೆ...

ನಕ್ಷತ್ರವ ಹೋಲುತಿದೆ...

ಕೈಯಲಿ ನಲುಗುತಿದೆ...ಒಗಟನು ಸಾರುತಿದೆ...


ನೀರಲಿ ಮುಳುಗುತಿದೆ...

ದೋಣಿಯು ಸಾಗುತಿದೆ...

ಮಂಜನು ಒಯ್ಯುತಿದೆ...


ವಿದಾಯ ಹೇಳುತಿದೆ...

Monday, January 02, 2012

ನಮ್ಮೂರಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು