Thursday, July 21, 2011

ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ .....

ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ??? ......


ಕೆರಳಿದ ಕೇಸರ ....


ಬೆಳಗು - ಸೋಮನಾಥದ ದ್ವಾರ...


ಸೋಮನಾಥ
ವೈಭವ ...


ಮುಟ್ಟಿದೆ ಗಗನ ....


ಗರ್ಭ-ಗುಡಿ...


ಧ್ಯಾನ...


ಭರಚುಕ್ಕಿ .....


ಗಗನ
ಚುಕ್ಕಿ -1


ಗಗನಚುಕ್ಕಿ
-2


ನೀರೆಯರ ನೀರಾಟ.....


ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕೇ ?


ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮಿರುಗು ...


ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ...


ನಿತ್ತ ಭಂಗಿ ಹೇಗಿದೆ?


ಈ ಸುಂದರ ಮಸ್ಸಂಜೆಯ...ಈ ತಂಪಿನ ....


ಮಂಡ್ಯದ ಗದ್ದೆ ....


ಸಾಕಿನ್ನು, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ...